Obowiązkowe wyposażenie motocyklisty

Przepisy prawne dotyczące wyposażenia motocykla

Narzucone prawnie kwestie dotyczące wyposażenia jednośladów w naszym kraju nie należą do bardzo restrykcyjnych. Jednak nieznajomość przepisów może nas słono kosztować. Przepisy powszechnie obowiązujące znajdują się w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 kwietnia 1999 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Właśnie na podstawie tych reguł musimy wyposażyć swoją maszynę w określone części motocyklowe i akcesoria.

Po pierwsze homologacja

Ustawodawca przede wszystkim zwraca uwagę na elementy wyposażenia oraz części motocyklowe, które dotyczą bezpośrednio bezpieczeństwa użytkowania jednośladu oraz ochrony środowiska. Konieczne jest posiadanie znaków homologacji międzynarodowej stosowane przez Europejską Komisję Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych lub Unii Europejskiej.

Podstawowe elementy motocykla

Jednoślad musi być wyposażony w kilka podstawowych elementów. Obowiązkowe części motocyklowe to prędkościomierz, co najmniej jedno lusterko, sygnał dźwiękowy, błotniki, urządzenia zabezpieczające przed użyciem przez osoby niepowołane, tłumik wydechu oraz dwa niezależne hamulce. Wymagane jest także odpowiednie ogumienie pneumatyczne do nacisku kół, które musi być zgodne z zaleceniami wytwórni, producenta. Wymienione części motocyklowe muszą być w pełni sprawne, w przeciwnym razie nasza maszyna nie powinna być dopuszczona do ruchu.